ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πίναξ χωρογραφικός της Mεγάλης Aρχισατραπίας του Iκονίου (Βιέννη, 1812)

pdf16

view

Χάρτης

Βιέννη
1812