Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Βασίλειος Προικοννήσιος (Κουταλιανός)