Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

αρχιμανδρίτης Αβράμιος Αγγελάτος