Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Στέφανος Σταμκίδης ο Κοζανίτης