Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Σταμάτιος Παπά ή Παπασταμάτιος