Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παπα-Βασιλόπουλος Αναστάσιος