Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Σαμουήλ Κουβελάνος (εξ Αθηνών)