Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Λεοντιάδης Σεβαστός εκ Καστοριάς