Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κάποιος μοναχός της Μονής Δουσίκου