Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιγνάτιος Σκαλιώρας εκ Ραψάνης