Διδάσκαλοι

ιερεύς , αυτός ίσως να είναι ο Γεώργιος Τριανταφύλλου, [Τ.Ε., Α΄, 217, 218, 231], [Αναστασίου ιερέως, απολογία ιστορικοκριτική, Τεργέστη 1814, σ. 212, 219].