Διδάσκαλοι

1830
1835
κατά την σχολαρχία του Ν. Λογάδη (1830-1835). [Τ.Ε., Α΄, 18, 21], [Γεδεών, ΧΠΑ,σ. 134- ]