Διδάσκαλοι

1840
1846
1840-1846, υποδιδάσκαλος του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού.