Διδάσκαλοι

1828
(έπειτα Βενιαμίν Πρεσλάβας και έπειτα Συννάδων επίσκοπος), 1828