Διδάσκαλοι

1760
1769
ιεροδιάκονος εξ Αραχώβης Καλαβρύτων, 1760- 1769.