Διδάσκαλοι

1725
ιερεύς, 1725, οικονομοδιδάσκαλος εξ Ιθάκης