Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλλέως, το περί φυσικής ακροάσεως υπόμνημα, ακέφαλον
Φυσική
1601
1700
Άγνωστος
29,8x20,8
φφ. 123
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
438
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Ευκλείδης
Άγνωστη