Χειρόγραφα

Ερμηνεία και καταγραφή του τεταρτημορίου της σφαίρας, όπερ και ρουπ-νταγιρέ λέγεται αραβικώς, γεγοννία παρά Χρυσάνθου, αρχιδιακόνου του μακαριωτάτου και σοφωτάτου πατριάρχου της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ κυρίου κυρίου Δοσιθέου. Καταγραφή και ερμηνεία του ο
Αστρονομία
1680
1680
Άγνωστος
20,5x14,5
φφ. 80
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
200
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη