Χειρόγραφα

Πρόκλος Διάδοχος, Εις το Τιμαίον Πλάτωνος βιβλίον α'
Φιλοσοφία
1501
1600
Άγνωστος
33,2x22,7
1r - 313r
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 17
Δεν αναφέρονται
Πρόκλος
Άγνωστη