Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον του κυρ εκλελεγμένον υπό πολλών ιατρικών βιβλίων Ιπποκράτους και Μελετίου και εξ άλλων πολλών
Ιατρική
1722
1722
1722-08-27 01:34:52

Άγνωστος
20,2x14
φφ. Ι + 1-75 + Ι (φφ. 1-61ν)
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3309
Σημειώσεις (του γραφέως) (φυλ. 61ν): 1722 μηνί αυγούστου 27. Εμετεγράφη εξ ετέρου δι' εμού του Γεωργίου Αναγνώστου του Μεγάλου Αντωνίου κατά το χιλιακοστόν και εξηακοστόν ημέρα δ΄ ώρα ε΄. - Ετούτο το ιατροσώφυον είνε του γεροδιάκου της αγγέλας. - Ετούτω τ
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη