Χειρόγραφα

Μετάφρασις των αφορισμών του Ιπποκράτους εις την κοινήν διάλεκτον μετά και τινός επιστασίας και ερμηνείας εκ της του Γαληνού διδασκαλίας συλλεγείσης μικράς τινος ένεκα καταλήψεως και οδηγίας των τε ιατριβών και πρωτοπείρων των της ιατρικής επιστήμης οργίω
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
16,5x10,2
φφ. Ι - V + 1-219+I
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3281
Σημειώσεις (του γραφέως) (φυλ. 1) Χριστός ηγείσθω πονούντι μοι τόδε. - Εκ των του Αγγελάτου και τόδε. - Αγγελάτος. - Angelatos. (Διαφόρων) (φυλ. ΙΙ) 1757 Ιουλίου 21. Ο παρόν αφορισμός του Ιπποκράτους υπάρχει καμού του ταπεινού Γερασίμου ιερομονάχου ο του
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη