Χειρόγραφα

Αριθμητική του σοφωτάτου εν ιεροδιδασκάλοις κυρίου Δωροθέου του Χίου.
Αριθμητική
1801
1900
Άγνωστος
22,4x15,8
φφ. Ι + 1-37
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3167
Στάχωσις αρχική, πινακίδες από χαρτόνιον 225x160
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη