Χειρόγραφα

1) Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως. Υπομνήματα συνοπτικά και ζητήματα εις την περί Ουρανού πραγματείαν. 2) Εις το α', β' και γ' βιβλίον των Μετεωρολογικών του Αριστοτέλους Σχολαστικά ζητήματα εκδοθέντα παρά Γερασίμου ιερομονάχου Βλάχου του Κ
Αστρονομία-Μετεωρολογία-Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
24x17,5
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Παντελεήμονος.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
5755-248
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά
ΒΒ 1124