Χειρόγραφα

Ιπποκράτους επιδημιών το α'.
Ιατρική
1801
1900
Άγνωστος
20x12
φφ. 151
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1488
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
ΒΒ 1134