Χειρόγραφα

Του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλέως εις την φιλοσοφίαν Προδιοίκησις
Φυσική
1683
1683
Άγνωστος
31x22
φφ. 358
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1145
Ελλιπές
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1134