ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μορατόρια

τα αναβλητήρια γράμματα, μέσω των οποίων δίνεται από την εξουσία στον εν ανάγκη ελθόντα πραγματευτή ένα χρονικό περιθώριο, στη διάρκεια του οποίου έχει την ευκαιρία να αναζητήσει μέσο αποφυ­γής της πραγματικής κήρυξης της χρεωκοπίας. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν βρει την απαραίτητη βοήθεια, τότε πρέπει, μετά την παρέλευση του, να κηρυχθεί ανίκανος. [Ο όρος προέρχεται από τη λατινική λέξη moratorius -a -um που ση­μαίνει κωλυτικός.]

189