ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μεσίται

όσοι παρευρισκόμενοι στις αγορές και πωλή­σεις και γενικώς στις συμφωνίες των εμπόρων, λαμβάνουν ως μίσθωμα - αμοιβή ποσοστό (επί τοις %), το οποίον ονομάζεται μεσιτικόν.

7