ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέθοδος

η τάξη, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται οποιοδήποτε πράγμα λέγεται μέθοδος. Έτσι υπάρχει μέθοδος του σπουδάζειν, μέθοδος του μανθάνειν, μέθοδος του εξετάζειν την αλήθειαν και μέθοδος του διδάσκειν. Οι Αρχαίοι ως μέ­θοδο εννοούσαν την τάξη και τον τρόπο του διδάσκειν κάτι σε κάποιον άλο. Για να διδάξει κάποιος κάτι σε κάποιον άλο, δύο μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τη συνθετική και την αναλυτική. Συνθετική είναι η μέθοδος που αρχίζει από τα κα­θόλου και κατεβαίνει στα μερικά. Αναλυτική είναι αυτή που αρχίζει από τα μερικά και ανεβαίνει στα καθόλου.

171