ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κορρέντε χρήματα

το κυκλοφορούν νόμισμα, τα τρε­χούμενα χρήματα, τα προσφάτως κεχαραγμένα, που χρησιμοποιεί ο λαός. Ο Βάγκος (τράπεζα) δέχεται μόνο εκείνα τα κατά την παλαιάν τιμήν κεχαραγμένα και όχι τα τρεχούμενα. Τα τρεχούμενα χρήματα έχουν περί τα 20 % μικρότερη αξία από εκεί­να του Βάγκου. (σημ.: τρέχον νόμισμα.)

181