ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κολχικόν

δηλητηριώδες φυτό της Γερμανίας. Η βολβώδης ρί­ζα του βγάζει το φθινόπωρο άνθος κρινοειδές, το οποίον αποτελεί την τελευταία στολή των λιβαδιών. Όμως οι άνθρωποι το αποφεύγουν για τη φαρμακερή του ιδότητα. Διότι η ρίζα, ο σπόρος και τα φύλα του, αν φαγωθούν, προξενούν κίνδυνο και ενίοτε θάνατο. Αυτό φυτρώνει σε πολά μέρη στη Γερμανία και μάλιστα στα χαμηλά, υγρά και μετρίως βουνώδη λιβάδια. Από τη ρίζα του παρασκευάζεται το κολχικόν όξος, το οποίον χρησιμοποιούσαν κάποτε ως ιατρικό της ποδάγρας και άλων ασθενειών.

1-2