ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κλάσεις ανθρώπων

οι ομάδες του ανθρώπινου πληθυσμού που δια­μορφώνονται με βάση τους χαρακτήρες τους και το σχηματισμό τους κατά τους φυσικοϊστορικούς ή φυσιολόγους. Στην (α) κλάση ανήκουν όσοι καταγίνονται με τη γεωργική τέχνη και την καλιέργεια των ηθικών (πολιτισμικά αναπτυγμένοι). Τέτοιοι είναι οι Ευρωπαίοι, οι Έληνες, οι Τούρκοι, οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Τάρταροι, οι Λάπωνες. Στη (β) κλάση ανήκουν όσοι ζουν σε σκη­νές, όπως Μοράβοι, οι Μογόλοι, οι Καλμούχοι, οι Τουγούσιοι. Στην (γ) κλάση ανήκουν οι άγριοι και θηριογνώμονες, που ζουν από το κυνήγι άγριων και ήμερων ζώων, όπως οι Σαμογέτες, που κατοικούν σε παγωμένους τόπους της Β. Ασίας. Οι άνθρωποι χωρίζονται επίσης σε γενεές. Τέτοιες είναι η Καυκάσιος γενεά, όπως οι Ευρωπαίοι, οι Έληνες, οι Τούρκοι, οι Αρμένιοι, στην οποία ανήκουν άνθρωποι λευ­κοί, ωραίοι και καλοκαμωμένοι. Η Μογόλιος γενεά, δηλαδή όσοι κατοικούν πέρα από τα Καυκάσια όρη και την Κασπία, οι κάτοικοι της Β.Αμερικής ως τα Ανατο­λικά παράλια και τον Ισημερινό, γενεά στην οποία ανήκουν άνθρωποι μελαχρινοί, αραιότριχες, με πλατύ πρόσωπο, μικρούς οφθαλμούς. Η Αιθιόπιος γενεά,δηλαδή οι κάτοικοι της Αφρικής, στην οποία ανήκουν μαύροι, με χονδρά χείλη, γυρισμένα προς τα κάτω και τρίχες κεφαλής καταύμαρες και στριφογυριστές. Η Αμερικάνιος γενεά, που περιλαμβάνει ανθρώπους χαλκόχρωμους και κιτρινόχρωμους. Η Μα-λαϊτιος γενεά, των κατοίκων των Νήσων των Νοτίων Ωκεανών, που οι άνθρωποί της είναι ελαιόχροοι, δασύμαλοι, με πλατιά μύτη, μεγάλο στόμα.

104-105