ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κιχώριον (πικραλίδα ή ραδίκα)

φυτό ιατρικό, το οποίο φυ­τρώνει άγριο στη Γερμανία στα άκρα των λεωφόρων, των αγρών και επί των ορεών. Έχει φύλο στενό και οδοντωτό, άνθος ωραίο λευκογάλανο και αστεροειδές. Είναι διετές και τρώγεται ως λαχανικό. Προ ολίγων όμως χρόνων έγινε αξιόλογο εμπορι­κό φυτό λόγω της ρίζας του, διότι τη μεταχειρίζονται σχεδόν παντού αντί του καφέ. Για το λόγο αυτό το κιχώριο καλιεργείται επιμελώς σε κήπους και αγρούς, όπου η ρίζα του γίνεται παχύτερη και τρυφερότερη. Αυτή εκσκάπτεται το φθινόπωρο, καθαρίζεται, λιανίζεται, φρύγεται, καθώς ο καφές, αλέθεται και στοιβαζόμενη σε μολυβένια κουτά πωλείται. Με τον τρόπο αυτό το κιχώριο αποτελεί ήδη για τη Γερμανία σημαντικό εμπορικό είδος και τυγχάνει εξαιρετικής επεξεργασίας στα με­γάλα βαναυσουργεία της Κάτω Σαξωνίας.

1-2