ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κισαλπίνα Γαλία ή εντός των Άλπεων Κελτική

περιοχή της ιταλι­κής χερσονήσου που περιελάμβανε την άνω Ιταλία ή παλαιά Λομβαρδία, πλην της Σαυοίας, μέρος του Τιρωλίου και της Κραίνης, το μεγαλύτερο τμήμα της Ιστρίας και της μέσης Ιταλίας, τη Φερράρα, Βανωνία και Ρωμανία.

116-117