ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις κατά σχέσιν ιδία

η συνεχής κατάληψη διαδοχι­κών θέσεων στο διάστημα από ένα σώμα κατά την κίνησή του.

93