ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις απόλυτος

ο κατά διαδοχήν του σώματος εντο­πισμός στα διάφορα μέρη του ακινήτου διαστήματος, τα οποία με νοητό τρόπο θεωρούμε.

93