ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις απόλυτη

η από τόπο σε τόπο μετάβαση του ενός σώματος.

91