ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ζενίτ

το σημείον όπου εμπορούμεν ημείς να εννοήσωμεν εις τον ουρανόν ίσα επάνω της κορυφής ημών, λέγεται ζενίτ ή κορυφαίον σημείον του τόπου εκείνου... 

2-3