ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ζενίθ

μία στιγμή - σημείο σημειωμένη πάνω στον Ουρανό από μία γραμμή πλασμένη κατά τη δική μας διάνοια (νοητή), η οποία έρχεται από το κέ­ντρο της γης, διαπερνά από την κορυφή κάθε ανθρώπου και φτάνει στην κυρτή περιφέρεια του ανωτάτου σημείου του ουρανού.

15