ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

διωργανισμένα σώματα

τα σώματα που έχουν μέρη επίτη­δες κατασκευασμένα για την εκπλήρωση ενεργειών συνδεδεμένων με τη ζωή. Φέ­ρουν στον εαυτό τους εντυπωμένα μερικά σημεία τα οποία φανερώνουν ότι έγιναν για κάποιο σκοπό. Διαφέρουν από τα μερικώς σύνθετα σώματα, όπως τα οξείδια, οξέα, σύνθετα άλατα, πνεύματα, κ.λ.π., λόγω του ότι έχουν μια άγνωστη αρχή, τη ζωή, από την οποία λαμβάνουν τη δύναμη να ενεργούν σύμφωνα με καθορισμένες ανάγκες. Τέτοια θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα φυτά και τα ζώα.

327