ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

βάλσαμον

πτητικό έλαιο το οποίο με το οξυγόνο μεταβλή­θηκε εν μέρει σε ρητίνη, εν μέρει σε οξύ.

335