ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

βάγκοι

οι δημόσιες τράπεζες, π.χ. ο βάγκος της Λόν-δρας.

82-85