ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψύξις

η ελάττωση του θερμαντικού στα σώματα. Τα σώματα δεν ψύχονται όλα με την ίδια ταχύτητα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποι­ους όρους αυτό γίνεται.

107