ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρυσός

βαρύτατο, γλισχρότατο και αμετάβλητο μέταλο, χωρίς οσμή και γεύση, κίτρινου χρώματος, αλά διάφορο ως προς το βαθμό της κα­θαρότητάς του. Ο χρυσός της Ευρώπης είναι πολύ κίτρινος, της Αμερική πελιδνός (μαυροκίτρινος). Η μέγιστη ειδική βαρύτητά του σε σχέση με αυτή του ύδατος είναι 19.649 προς 1. Στο πυρ δε μεταβάλεται, κοκκινίζει πριν τακεί, όταν τήκε­ται δεν καπνίζει ούτε εξατμίζεται, εκτός αν μεταχειρισθεί κανείς καυστικό έσοπτρο (κάτοπτρο), διαμέτρου 3-6 ποδών. Όταν λιώσει μεταβάλεται αργά σε στερεό, κρυσταλώνεται σε μικρές τετράεδρες πυραμίδες. Διαλύεται σε βασιλικό ύδωρ —νιτροαλικό οξύ— και αλικό οξυγονωμένο οξύ. Ενώνεται με όλα τα μέταλα.

210-220