ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρόνος

μέτρο της κινήσεως.Ο χρόνος λαμβάνεται με δύο τρόπους: α) κατά το ποσόν, πχ. δύο, τρεις κινήσεις, β) κατά τάξιν, πχ. πρότερη κίνηση, ύστερη κίνηση. Με τον χρόνο αριθμείται κάθε κίνηση. Ο χρόνος διαιρείται σε παρελθόντα, μέλοντα και παρόντα. 

50-52