ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρονική κίνησις ηλίου

η κίνησις που γίνεται από δυσμών προς ανατολάς διατρέχουσα κατά σειρά τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού κύκλου. Η κίνηση αυτή είναι αντίθετη με την καθημερινή φαινόμενη κίνησή του. Η κίνη­ση αυτή δεν γίνεται πάνω στον ισημερινό αλά πάνω στην εκλειπτική που τέμνει τον ισημερινό πλαγίως. Ο ήλιος κάνει έναν πλήρη κύκλο σε 365 ημέρες, 5 ώρες, 48´, 48´´.

166