ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υδραυλική επιστήμη

η αληθής και διακριβωμένη γνώση όλων των ιδιοτήτων των κινουμένων ρευστών, τα οποία ρέουν είτε από δοχεία, είτε από αύλακες είτε μέσω υδραγωγών.

277