ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τράπεζα εγκύκλιος, Girobank

το κοινό χρηματοφυ-λάκιο στο οποίο οι μέτοχοι καταβάλουν τα κεφάλαιά τους, τα οποία μεταχειρίζο­νται μεταξύ τους στις υποθέσεις κατά την αρέσκειά τους, για να πληρώνουν ή να λαμβάνουν. Το υπό των μετόχων της τραπέζης συναγόμενο κεφάλαιο δεν μπορεί ή και δεν πρέπει να ελαττωθεί από την τράπεζα, αν αυτή θέλει να διατηρήσει την πίστη της. Οι έφοροι μιας τέτοιας τράπεζας εκλέγονται μόνο εκ των μετόχων της. Πρωτεύουσες τράπεζες αυτού του είδους είναι της Βενετίας, του Άμστερνταμ, του Αμβούργου.

86-87