ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τοπογραφία

μέρος της χωρογραφίας. Αποτελεί καταγραφή αγρών, οικοδομών, ποταμών, αμπελιών, δένδρων, γεφυριών, οδών, κ.α. που βρίσκονται γύ­ρω από κάποια πόλη, π.χ. το Βουκουρέστιον στη Βλαχία.

3