ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τηρήσεις

οι παρατηρήσεις, δηλαδή όσα είναι γνωστά μόνο στους μαθηματικούς μέσω οργάνων και μαθηματικών τηλεσκοπίων, τα οποία δεν είναι γνωστά στον απλό κόσμο.

2