ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σοφία

ο όρος δηλώνει δύο πράγματα:α) Το συνάθροισμα όλων των επιστημών και τότε λέγεται φιλοσοφία ή γνώση πραγμάτων υψηλών, δηλαδή κοι­νών εξαιρέτων. β) Είναι διανοητική αρετή με την οποία η διάνοια γνωρίζει τα γε­νικότερα και εξαιρετότερα πράγματα. Τέτοια είναι η Μεταφυσική μόνο, η οποία εξετάζει τα όντα όλα κατά κοινόν και τα άυλα πνεύματα, τα οποία είναι τα πλέον εξαίρετα πράγματα.

14